Svenska klassiker: Öyvind Fahlström

P1 måndag 4 augusti kl. 18.15

Om konst och politik

Öyvind Fahlström, 1928-76, bildkonstnären, poeten, kompositören, filmaren och samhällssutopisten porträtteras i Kulturradions serie Svenska Klassiker.

Konstnärerna Rebecka Howland och Tim Rollins, galleristen Carroll Janis och forskaren Lars Hjelmstedt intervjuas om sin syn på Öyvind Fahlström. Dessutom hör ni honom sjäv från utvalda arkivinspelningar. Redaktör är Mats Arvidsson. Från 10/2 1997.