Nya Vågen - Kultursidans makt

P1 tisdag 5 maj kl 14.03 och 6/5 kl 18.15

Det fanns en tid då den bildade borgerligheten noggrant följde de tongivande kritikernas omdömen på kultursidorna. Sedan dess har synen på kultursidans makt och innehåll förändrats radikalt. Nya Vågen diskuterar kultursidans roll och ställning idag, delvis med utgångspunkt i att flera stora tidningar fått nya kulturchefer det senaste året.

Hur tongivande är dagens kultursidor? Vad avgör vad som blir kulturdebatt? Finns det ämnen och frågor som aldrig hamnar på en kultursida? I så fall, varför? Medverkar gör Stefan Eklund, kulturchef på Svenska Dagbladet, Sverker Tirén, kulturjournalist och Gabriella Håkansson, författare och kritiker.

Och så frågar vi oss hur livsstilspressen hanterar miljöfrågan. Hur förhåller sig inrednings- och designtidskrifterna till det faktum att konsumtion är svårförenlig med miljömedvetenhet? Flera nya tidningar med ekoinriktning har dykt upp på marknaden, vi har läst ”Kloka hem” och ”Eco Queen” och även ”Residence” som mött miljökraven med sidan ”Gröna val”. Gäster: Louise Epstein från radions kulturredaktion och Sara Kristoffersson, designkritiker.

Programledare: Gunnar Bolin