Sveriges Radio instiftar nytt stort kulturpris till Kerstin M Lundbergs ära

Den 15 juni går kulturjournalisten Kerstin M Lundberg i pension efter drygt 50 år på Sveriges Radio. För att hedra hennes mångåriga, djuplodande och kvalificerade kulturjournalistiska arbete instiftas ett årligt pris, Kerstin M Lundberg-priset på 50 000 kronor.
- Priset sätter ljus på en helt unik gärning, säger Sveriges Radios kulturchef Mattias Berg.

Under sina drygt 50 år på Sveriges Radio har Kerstin M Lundberg gjort det mesta från Tonårsträffen – hennes första program 1958 – till djuplodande porträtt av de största internationella författarna.

Hon har också grundat Sveriges Radios Romanpris och fick nyligen sin tredje Ikaros, den finaste utmärkelsen inom svensk public service, för att hon som första journalist i världen fick en egen intervju med förra årets Nobelpristagare Jean Marie Gustave Le Clezio.

För att hedra hennes mångåriga arbete, och fortsätta att stimulera den här typen av kvalificerat offentligt samtal med internationell inriktning, instiftar Sveriges Radio i dag ett nytt stort kulturpris.

Det kommer att heta Kerstin M Lundberg-priset – och delas ut just det här datumet, den 15 juni, från och med nästa år, 2010. 

Priset är på 50 000 kronor och ska gå till någon som ”med kulturjournalistikens uttrycksmedel, och stor respekt för publiken, breddar kunskapen om europeiskt kulturliv”.

Pristagarna kan alltså komma från olika medier, inte enbart radion, och arbeta med kulturjournalistik i vid mening. 

- Jag är oerhört glad över att Sveriges Radio nu instiftar det här priset. Det sätter ljuset på en helt unik gärning: Kerstin M Lundberg har under ett halvt sekel satt oss i förbindelse med den stora europeiska, framför allt den franska, kulturscenen. Hon har alltid vänt sig till publiken, aldrig försvårat något i onödan, utan att därför bli insmickrande eller tappa i djup och analys, säger Sveriges Radios Kulturchef Mattias Berg. 

- I och med Kerstin M Lundberg-priset tar Sveriges Radio också ett bredare ansvar för att utveckla svensk kulturjournalistik. Inte minst det internationella kulturperspektivet behöver ständigt betonas, vårdas och bekostas. Där krävs en mer långsamt upparbetad kompetens: språk, djupa ämneskunskaper, förmåga att jämföra olika sammanhang, att analysera, destillera och presentera. Kort sagt - allt det som Kerstin M Lundberg har stått för under sina drygt 50 år på Sveriges Radio, säger Mattias Berg. 

I sommar kommer Kulturradion också att sända en temavecka med Kerstin M Lundbergs porträtt av svenska och internationella författare.

Från den 10 till den 16 augusti sänds en handfull av hennes bästa kulturreportage – från en rundvandring på det litterära Söder i Stockholm till ett porträtt av en kinesisk Nobelpristagare i Paris.