Med bilen mot ruinens brant

P1 onsdag 24 juni kl 18.15

Kulturredaktionens temasatsning fortsätter. Den svenska bilindustrin går på skakiga ben och glaciärerna smälter av alla fossila bränslen. Ändå fortsätter vi att köra bil som om ingenting hänt. Varför det? Vad symboliserar bilen, och hur har ett liv i bil påverkat våra sinnen?

Jenny Aschenbrenner följer i bilismens hjulspår, från teknikdyrkan och framtidsoptimism till sinande oljekällor och rostande karosser. Med på färden finns konstnären Carl Johan De Geer som minns sin ungdoms älskade skrotbilar, poeten Lina Ekdahl som skriver bäst bakom ratten och konstnären Karl Tuikkanen som smälte ner en BMW och gjorde om den till en ejakulerande fallos.