Biblioteket - Flugor och Napoleon

P1 tisdag 22 februari kl 14.03, repris 23/2 kl 18.15

Biblioteket tittar idag på utgivningen av populärvetenskap i Sverige, vilken håller på att slå alla rekord. Historieintresset hos den läsande allmänheten är visserligen ett känt fenomen sedan flera år.

Redaktör: Monica Malmlström.