Kulturradion på museum: Minnen, montrar, magi

P1 onsdag 27 juli kl 18.15

Det finns gamla museer, fulla med bruna glasmontrar där det ligger skärvor ur historien och det finns nya museer fulla med dinosaurier och rymdraketer.

Det finns stora museer, med ambitionen att vara överskådlig karta över hela  världen, bara man sorterar den på rätt vis, och det finns små museer med ambitionen att visa oss de få gamla skaklar och mangelträn som socknen har kvar. Alla vill till varje pris intressera oss, på ett hjärtskärande vis.