Kulturradion i Julveckan:

19/12  summerar 2005 
20/12 - Nina Bouraoui
20/12 21/12  - Ensam mot strömmen
22/12 – Tarzan från Timisoara
23/12 – Julminnen av Carl Zetterström
23/12 med Tove Leffler
23/12 med Gunnar Bolin och Karsten Thurfjell
24/12 24/12  - Farmorsjulen av Ulf Stark
25/12  special – Jul