Bildrutan på Modernautställningen

P1 onsdag 1 mars kl 14.03 och 2/3 kl 18.15

Den 18 februari öppnade Modernautställningen 2006. Den är tänkt att återkomma vart fjärde år för att ge en överblick av det svenska konstlandskapet. Moderna Museet hoppas också att den ska skapa debatt om den svenska kulturen och samhället i stort.

I Bildrutan försöker Mats Arvidsson och Karsten Thurfjell se sig själva och envar i de utställda verken.