Seriestart - Nobeller, noveller av Nobelpristagare.

P1 fredag 3 mars kl 11.35 och 5/3 kl 13.35

Det har skrivits att nyttan av att prisbelöna litterära arbeten kan ligga på många plan. T ex kan en försummad men fruktbärande litterär genre lyftas fram och uppmärksammas. Hur är det då med novellgenren ? Ja hittills har väl ingen renodlad novellist fått Nobelpriset. 64 av 97 pristagare har flera noveller bland sina verk och ur dem kommer årets novelluppläsningar att hämtas. Vi kommer inte att följa någon kronologisk ordning utan börjar idag med en välkänd och omtyckt pristagare välbekant redan då han fick priset Ernest Hemingway, som 1954 tilldelades priset: ”för hans kraftfulla och inom nutida berättarkonst stilbildande mästerskap, senast ådagalagt i The old man and the sea”.

Lottie Ejebrant läser ”Berg som vita elefanter” och Torsten Wahlund läser ”Ett snyggt ställe med belysning”. Båda novellerna kommer från samlingen Ernest Hemingways noveller och är översatta av Thorsten Jonsson.