Jämställdhet à la riksdagen

P1 fredag 11 augusti kl 18.15

”Litteraturen ger mig redskap att förstå de delar av samhället som jag inte själv har kunskap om.” Så svarar flera riksdagspolitiker på frågan om litteraturens roll i det politiska arbetet.

I Litteratur och politiks program om jämställdhet ger samtliga riksdagspartier sin syn på samspelet mellan könen. Diskussionen tar avstamp i klassikern Det går an av Love Almqvist, en bok från 1838 om kvinnans frigörelse. Lika aktuell nu som då, säger politikerna.

Producent: Naila Saleem