Miljöpartiets valmanifest presenterat

Idag presenterade miljöpartiet sitt regionala valmanifest.
Bland annat vill partiet införa friåret som möjlighet i hela länet, rusta upp landsbygdvägarna, införa glesbygdsbidrag och slå ihop olika slags bidrag och ersättningar till vad man kallar en låg medborgarlön. Vidare vill partiet att länet ska få återbäring på både vattenkraft som framställs här och på obearbetad skogsråvara som lämnar länet.