Mjölkbrist hindrar ökning av osttillverkning

Det finns en stora möjligheter för dessertosttillverkning i länet, men det finns för lite mjölk från bland annat getter och får.
Det säger Roland och Thor Norrman på Skärvångens bymejeri. Thor Norrman uppmanar fler att skaffa får och getter så att osttillverkningen i länet kan utökas.