Myndighet kritiserar reglerna för småviltjakten

Det strider mot EG-rätten att stänga ute utländska jägare eller att upprätta särskilda villkor för dessa, Det slår handelsmyndigheten kommerskollegium fast i ett yttrande.

Nu uppmanas länsstyrelserna i de tre nordligaste länen att ändra reglerna till nästa jaktsäsong.

Det var i våras som länsstyrelsens rennäringsdelegation beslutade att ändra villkoren för utländska småviltjägare.

Jaktstarten flyttades med drygt två veckor och desutom uppsattes ett villkor som innebar att utländska jägare måste ha lokala jaktguider med sig på jakten.

Beslutet möttes av starka reaktioner från norska jägare och från svenska jaktarrangörer - Kjell Johansson säger att hans flygföretag gått miste om en halv miljon kronor.

Flera jaktarrangörer vände sig därför till den centrala handelsmyndigheten kommerskollegium med klagomål på beslutet.

Och kommerskollegiums utredning visar att länsstyrelsens beslut diskriminerar utländska jägare och begränsar den fria rörligheten av tjänster - och därmed så strider beslutet mot EG-rätten.

Eftersom liknande regler finns i både Västerbotten och Jämtland så uppmanar kommerskollegium nu länsstyrelserna i alla tre länen att ändra reglerna till nästa år.

Jan Olov Westerberg är miljöchef vid länsstyrelsen i Norrbotten och han säger att de ännu inte tagit ställning till yttrandet.

Kommerskollegiums yttrande är inte tvingande och länsstyrelsen är inte skyldig att följa rekommendationerna.