Krav på ersättning för elavbrotten

Företagare som drabbades av de senaste strömavbrotten riktar nu krav på ersättning från elbolagen - ersättning utöver den schablon som alla drabbade får.

De handlar om ökade kostnader eller inkomstbortfall. En jurist i Östersund föreslår att drabbade tillsammans skulle kunna väcka så kallad grupptalan mot elföretagen.

Mjölkbönder som drabbades av långa avbrott har sett mjölkproduktionen gå ner och det kan ta flera veckor innan den är uppe på normal nivå.