Hampa som norrländsk gröda

Spånskivor som görs av hampa istället för av trä, inte omöjligt. För i Revsund odlas hampa på prov för att ta fram en teknik att göra byggmaterial av den narkotikaklassade växt som egentligen är förbjuden i Sverige.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson säger att odling av industrihampa ska bli tillåtet från och med nästa odlingssäsong, och odlingen kommer också att få rätt till bidrag.

Och i Direkt i eftermiddag handlar det mer om hampa.