Föräldrar har skulder till kommuner

Föräldrar till förskolebarn är skyldiga kommunerna i länet stora summor i obetalda dagisavgifter.
I Åre kommun är det tjugosju familjer som har skulder på trehundratusen kronor till kommunen. Avbetalningsplaner har gjorts upp och i tolv av fallen har kommunen låtit ärendet gå vidare till kronofogden. Men det är inte bara i Åre som föräldrar är skyldiga pengar. I Östersund är skulden drygt en halv miljon. I både Bräcke och Strömsunds kommuner är skulderna för runt tvåhundra tusen och i Härjedalens kommun etthundratusen kronor.