Radio Jämtland ökar igen

Sveriges Radio Jämtland är fortfarande en av landets mest avlyssnade radiokanaler. Det visar den senaste lyssnarundersökningen som opinionsföretaget Ruab publicerar idag.
Antalet personer som lyssnar på Radio Jämtland har ökat med 3,3 procentenheter och störst är ökningen i den yngre målgruppen, 35 - 50 år, där lyssningen är nästan 8 procent högre jämfört med förra året. - Det är mycket glädjande att vi som public service kanal står så starka, när konkurrensen inom radion ökat, säger redaktionschef Hans Andersson. Undersökningen är gjord under ett antal månader i våras.