Samer förstår markägarkrav

Samernas reaktioner på förslaget att de som slutar med renskötsel ska få avgångsvederlag, är avvaktande. Men att markägare krävt klarhet i vem som företräder samebyn, det har man förståelse för.