Vinden stoppade Håkanstafärjan

Fler följder av stormbyarna är bland annat att Vägverkets Håkanstafärja från 11-tiden på tisdagen står stilla. Ingen trafik med Håkanstafärjan alltså på grund av den hårda blåsten.