Nya regler för bostadsrätter föreslås

Regeringen förbereder en ny bostadsrättslag som bland annat ska göra det lättare för bostadsrättsinnehavare att bygga om och hyra ut i andra hand.
Förslaget innehåller även nya regler som innebär att ett bostadsrättsförening ska kunna inta en hårdare attityd mot störande medlemmar. När det gäller ombyggnad ska ett godkännande från styrelsen bara behövas vid ingrepp som påverkar bärande konstruktioner eller våtutrymmen. Regeringen räknar med att den nya lagen ska kunna träda i kraft vid årsskiftet. Det skriver Svenska Dagbladet.