Klart för nya arbetstidsregler från årsskiftet

EU:s arbetsmarknadsministrar har än en gång misslyckats med att komma överens om nya arbetstidsregler. I och med det kommer undantagen från EU:s regler i svenska kollektivavtal inte längre att gälla från årsskiftet.

Det innebär stora förändringar på flera svenska arbetsplatser.

Enligt EU får en arbetsvecka vara högst 48 timmar i snitt, mot nuvarande 56 timmar.

En annan skillnad är att så kallad jourtid för till exempel läkare i fortsättningen ska räknas som arbetstid.