Östersunds kommun betalade inte fakturor

En skola i kommunen betalade inte sina fakturor till ett solarium, trots 15 betalningspåminnelser.
Efter att företagaren Babak Eshragi kontaktat Östersunds, visade det sig att den aktuella enheten hade omkring 15 betalningspåminnelser. Sven-Ove Nilsson, chef för finans och ekonomi vid Östersunds kommun säger att det normalt sett finns ett mycket bra systen för att hantera fakturor men att problemen berott på olika omständigheter. Dels har kommunen bytt faktureringsystem, något som orsakat vissa fördröjningar i betalningarna. Dels hade den person som skulle attestera fakturan gått på semester.