Extra pengar ska hjälpa unga få jobb

Krokom och Östersund är två av åtta kommuner i landet som har fått pengar från statliga Ungdomsstyrelsen för att hjälpa unga arbetslösa att få jobb snabbare.

Pengarna ska användas till ett samarbete mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialförvaltningen, skolan, näringslivet och föreningslivet för att hitta jobb till arbetslösa undomar.

Östersund har fått 200 000 och Krokom, där samarbetet redan är i gång, 192 000 kronor.

- Som ung och arbetslös kommer du ofta i kontakt med många olika myndighetspersoner. Nu vill dessa olika instanser börja samarbeta mer - för att de unga inte ska hamna mellan stolarna, säger Maria Nyman, handläggare på Ungdomsstyrelsen.

Kommunerna som har fått pengar har en plan för hur samarbetet med den lokala arbetsmarknaden ska utvecklas och har redan kontakt med de lokala företagarföreningarna.