Klart med politiskt styre i Ragunda

Inget parti fick egen majoritet i kommunvalet i Ragunda. Nu har Socialdemokraterna och Centerpartiet enats om att bilda en politisk samverkansform för att styra kommunen

Deras gemensamma målsättning är att Ragunda kommun ska ha en ekonomi i balans och att verksamheterna ska arbeta utifrån det faktiska behovet av service.

Men trots besparingsbehov ska resurser avsättas för att den negativa befolkningsutvecklingen ska brytas.