Museum och bibliotek populära i länet

Jämtar och härjedalingar går ofta på museum och lånar många böcker. Det visar statliga Kulturrådets sammanställning.

Museibesöken i länet var näst flest i landet, med drygt 500 museibesök per dag som museérna har öppet. Bara Stockholms län hade fler museibesök.

Varje länsbo lånar i genomsintt åtta böcker per år.

Landstinget satsar tredje mest i landet på kultur med 289 kronor per invånare, medan länets kommuner satsar förhållandevis lite på kultur.