Stora skulder för barnomsorg

Skulderna till barnomsorgen i länet är stora. Bara i Åre kommun är skulden 300 000 kronor.
I Åre kommun finns det bara sen år 2000 skulder på nära 300 000, en del finns i en avbetalningsplan hos kommunen, andra har gått vidare till kronofogden. Lasse Olsson på barn och ungdomsförvaltningen på Åre kommun säger att det hela tiden sker en prövning av dom räkningar som inte är betalda. En del går till kronofogden, andra läggs över på en avbetalningsplan och i en del fall kan det bli aktuellt med avstängning från dagisplatsen. I framtiden kan bli aktuellt att se över rutinerna, säger han. Det kan finnas skillnader mellan kommunerna som gör att skulderna blir olika stora.