Norskt initiativ om kommunikationer

Avlasta de stora hamnarna och transportstråken genom mellaneuropa och för över transporterna till stråket genom mittnorden.
Avlasta de stora hamnarna och transportstråken genom mellaneuropa och för över transporterna till stråket genom mittnorden. Det förslaget ska Mittnordenkommittén diskutera på en konferens i slutet av den här månaden. I förlängningen skulle en satsning på mittnorden kunna bli ett transportstråk från Ryssland till England tror iniativtagarna på Sör Tröndelags fylke. Transportnäringen , berörda företag och den offentliga förvaltningen är inbjudna till konferensen.