Två undsatta av fjällräddningen

Två fjällvandrare fick, i olika incidenter i går, undsättas av fjällräddningen.
Vid Rundhögen stukade en man foten och hämtades med ett terränggående fordon och en stukad fot var också problemet för en vandrare vid Bunnersjöarna. Där fick vederbörande hämtas med hjälp av helikopter.