Mamma vill ha elevhem

Öppna dom stängda elevhemmen för att lösa den akuta bostadsbristen för gymnasieelever från andra kommuner. Det föreslog Lena Westman från Örnsköldsvik, vars dotter Maria kommit in på Palmcrantzskolan.
Kommunen hade elevhem till för några år sen men tvingades stänga dom av ekonomiska skäl och i dag finns det inga ekonomiska möjligheter att öppna dom igen. I stället har kommunen för att kortsiktigt lösa bostadsproblemen annonserat efter rum för uthyrning hos privatpersoner.