Äldre äter för mycket läkemedel

Många äldre äter stora mängder läkemedel - nåt som både är dyrt och kan vara onödigt för patienten. Det vill landstinget nu göra någonting åt.

Landstinget och Östersunds kommun har nu fått tio miljoner kronor från Socialstyrelsen för att göra en noggrann genomgång av vilka mediciner dom äldre får utskrivna.