Stora hyreshöjningar i Strömsund

Strömsunds Hyresbostäder vill höja hyrorna med åtta procent. I försöken att få balans i tillgång och efterfrågan har bolaget rivit 700 lägenheter. Men 100 står fortfarande tomma. Frågan är om det dags att riva ännu flera för att minimera hyrorna för dom lägenheter som blir kvar?