Ripstammen tål mer jakt visar forskning

Ripstammen tål högre jakttryck än i dag. De ripor som skjuts inom ett område ersätts med invandring från andra områden, visar forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet.

- Tots att vi har försökt kan vi inte se någon nedgång i populationen på grund av jakten, säger Tomas Willebrand, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

I höstas avlystes ripjakten i större delen av fjällområdet i Bergs kommun av länsstyrelsen på grund av för hårt jakttryck.

Forskningsresultaten presenterades vid den så kallade Fjällmistrakonferensen i Vilhelmina på tisdagen, skriver Västerbottens-Kuriren.

- En viktig fråga att få svar på är när jakten blir så omfattande att den får effekt på populationen, säger Tomas Willebrand.