2,8 miljoner till Mittuniversitetet

En forskargrupp i sociologi vid Mittuniversitetet har fått 2,8 miljoner från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap för att studera konsekvenserna av personaluthyrning inom företag som hyr in personal.

Forskarna får nu möjlighet att studera och analysera hur arbetsvillkor och attityder bland ordinarie anställda, inhyrd personal, ledare och fackligt förtroendevalda påverkas när företag väljer att hyra in personal.