Samerna söker finansiärer för arrenden

Trots rennäringens nej till Bo Dockereds avtalsförslag om renbete i Härjedalen i förra veckan är nu rennäringens företrädare beredda att arbeta vidare med förslaget.

Tanken är att få ett antal institutioner att hjälpa till med finansieringen under de första åren för att under den tiden finna någon eller några som kan vara med och betala delar av samernas arrendekostnad.

Det är hos i första hand hos samefonden och länsstyrelsen man har ansökt om stöd, men även andra bidragsgivare kan bli aktuella.