Äldres medicinanvändning granskas

Östersunds kommun och landstinget har fått pengar från Socialstyrelsen för att göra genomgångar av de läkemedel som äldre använder. Som vi berättade i morse har äldre många mediciner och ibland sådana som förtar varandras effekter.

Snart 90-åriga Nanny Tolf har en medicinlista som innehåller 13 preparat. En del vet hon inte säkert vad de är bra för, men hon tror att hon behöver dem alla.