EU-dom om alkohol över gränserna

EU ändrar inte sina regler när det gäller införsel av cirgaretter och alkohol från andra länder.

EU -medborgare som köper alkohol i andra EU-länder måste själva transportera den över gränsen för att slippa betala hemlandets skatt.

Det är innebörden i en dom i EU:s domstol i dag, som gäller import av alkohol mellan medlemsländerna.

Domen ger indirekt stöd åt den svenska regeringens hållning när det gäller svenskars import av sprit via internet.