Skärpning under galgen i Berg

Underhållet av Svenstaviks skola har varit eftersatt länge. Flera år i rad har Bergs hyreshus, som äger fastigheten, haft anmärkningar om saker som behöver åtgärdas.

Men först nu, när Miljö- och Byggnadsnämnden i Berg sagt till på skarpen, har Bergs hyreshus börjat ta tag i de mest akuta problemen. Det handlar om allt från trasiga eluttag och lösa kablar till ruttna fönsterkarmar och vattenläckor i källaren.

Det berättar rektorn, Henric Silversnö.