Kyrkan ivrar för samiskt församlingsliv

Svenska kyrkan stöder samernas rättigheter och föreslår en rad åtgärder som kan bidra till ett öppet klimat och ett rikt församlingsliv för samer i Sverige.

Förstärk det samiska språket, ta ställning för urbefolkningens rättigheter och fortsätt med försoningsarbetet, är några av förslagen i en ny utredning som Svenska kyrkan lämnat till Kyrkostyrelsen.

Utredningen presenterar hur Svenska kyrkan fortsättningsvis ska arbeta med de samiska frågorna, bland annat samisk identitet och kultur, användningen av det samiska språket i kyrkans verksamhet och försoningen mellan det svenska samhället och samerna.