Motsägelsefulla rön om fjällturism

Forskningsresultat om fjällturism är motsägelsefulla. Det är utförsåkning och snöskoterturism som ökar inom fjällturismen men forskningen visar att det inte är vad folk vill göra i första hand.

Forskaren Klas Sandell har gjort undersökningar där svenskar har fått svara på vad de skulle vilja göra i fjällen och en stor majoritet säger att de helst vill fjällvandra.

Men politiker, tjänstemän och folk i turismbranchen tror inte att fjällvandring kommer att öka.

En förklaring kan vara att utförsåkning och snöskoter är mest kommersiellt intressant. Därför satsar fjällanläggningarna gärna på det.