Satsar på skolor som inflyttningsargument

Här i länet lappas och lagas slitna skolor på många håll. Norska Lierne kommun - grannkommun till Strömsund - satsar nära 40 miljoner på att förbättra skollokalerna i Nordli.

Det görs på grund av renoveringsbehov på skolan, med knappt hundra elever, men är också en strategisk investerin.

Det säger kommunchefen Karl Audun Fagerli till SR Jämtland.

Med bra skola och barnomsorg kommer trakten att bli mera attraktiv för de som kan tänka sig att flytta till glesbygdskommunen Lierne, säger Fagerli.