Luddiga mål för folkhälsoarbete

Målen för folkhälsoarbetet i länet är otydliga och måste formuleras på ett bättre sätt. Det konstaterar landstingets revisorer.

Trots att det finns 100 kronor avsatt, per invånare, för folkhälsoarbete på hälsocentralerna, är det inte preciserat hur pengarna ska användas.

För att råda bot på det här vill revisorerna att resurserna och kompetensen i folkhälsoarbete samlas i en gemensam enhet inom landstinget.