Försenade tåg efter att kabel grävts av

En avgrävd elkabel på Uppsala central gjorde att all tågtrafik till och från Uppsala på fredagmorgonen stod stilla.

Problemet påverkade bland annat tågen norrut mot Dalarna och Norrland - däribland dagtåget till Östersund.

Vid Banverkets tågledning i Ånge kunde man vid 9-tiden på fredagmorgonen inte säga mer än att det förmodligen kan bli förseningar för Stockholmståget som normalt sett ska ankomma Östersund vid 13.15.