Värdefull elevdator stals vid skolinbrott

Natten mot fredagen var det inbrott på skolan i Skålan. Det är upprörda känslor bland elever och personal vid skolan eftersom det vid inbrottet stals en speciell slags dator som en av eleverna vid skolan är beroende av som hjälpmedel i undervisningen.