Rullskridskoåkare går miste om ersättning

Den 55-åriga kvinna som stämt Östersunds kommun för dåligt underhåll av en gång- och cykelväg, förlorade i Hovrätten. Kvinnan åkte inlines till sitt arbete när hon fick en kvist i skridskon, så att hon föll och bröt benet.

Hon ansåg att kommunen borde betala skadestånd till henne och tingsrätten gav henne rätt. Men nu har alltså Hovrätten befriat kommunen från att betala skadestånd.