Strömsund förmår inte följa norsk skolsatsning

Norrmännens planer på en satsning på skolan i Nordli ser inte ut att få någon motsvarighet på den svenska sidan. De ekonomiska resurserna saknas och det är tveksamt om just skolan lockar till inflyttning.