Skapar ridled från kust till kust

Nu har arbetet med att skapa en ridled från kust till kust mellan Sundsvall och Trondheim kommit i gång.

Föreningen Rid- och körleder i Mittnorden har fått pengar från Krokoms kommun för att projektera den första sträckan mellan Dille och Alsen (i Jämtland). Till sommaren (2007) hoppas man kunna inviga den (första) delen.

Elisabeth Wahlgren som är ordförande i ridledsföreningen och säger till Sveriges Radio att intresset från Norge är stort och att föreningen nu jobbar vidare för att hitta samarbetspartners i östjämtland och Västernorrland fortsätter.

Föreningen hoppas att ridleden ska locka både hästturister och ortsbor.