Unikt läge för polisutbildning tycker Mittuniversitetet

Mittuniversitetet är nu klar med sin utredning om en kommande polisutbildning i Östersund.

Den kommer att presenteras för den statliga utredaren Agneta Stark på onsdag.

Stark kommer sedan i januari att lägga sitt förslag om var den fjärde polisutbildningen placeras.

Ett 15-tal orter har visat intresse för den nya utbildningen.

- Vi har en unik kombination av ämnen, storstad och glesbygd och utrustning som försvaret lämnat efter sig, som gör Östersund särskilt lämpad för polisutbildningen, säger Kerstin Nordlöf vid Mittuniversitetet.