Järven försåg sig med färskt renkött

Samebyarna i Frostviken har senaste tiden drabbats hårt av att järv härjat bland renarna som gått kvar till fjälls.

Snöförhållandena gynnar järven som passar på att förse sig. I förra veckan hittades på ett par ställen sammanlagt ett 30-tal rivna renar - varav flera fortfarande levde.

Det säger Torbjörn Åhrén, ordförande i Ohredahke sameby, till SR Jämtland.