Markteknik i Åre sålt till Peab-företag

Peab stärker sin position i Åre ytterligare. I dag blev det klart att dotterföretaget Swerock köper det lokala entreprenadföretaget Markteknik i Åre.

Åre fortsätter att vara en het marknad både för fastighetsinvesterare och byggföretag, och Peab stärker sin position i Åre ytterligare.

I dag blev det klart att Peabs dotterföretag Swerock köper det lokala entreprenadföretaget Markteknik i Åre. Företagets verksamhet består av markentreprenader, schaktning, vägtransporter, drift av återvinningscentral med mera.

Peab har flera byggprojekt på gång i Åre och har byggt både mulithallen och Åre station. Peabs ägare är också delägare i Skistar