Barnafödandet minskar igen

De sista åren på 1990-talet sjönk barnafödandet kraftigt i Sverige.
1997 dog fler än det föddes. Senast det skedde var 1809. Under babyboomen 1991, föddes nära 124 000 barn i Sverige. Bottennivån nåddes 1999 med knappa 90 000 födda barn. År 2000 vände det uppåt igen och förra året ökade barnafödandet något . Men den ökningen kom av sig i slutet av året och under de tre sista månaderna 2001 var barnafödandet lägre än samma period året före.